Ing. Milan Prypoň, MBA

Ing. Milan Prypoň, MBA

Během mé manažerské a podnikatelské praxe za uplynulých 30 let jsem potkal a vedl mnoho lidí, kteří byli velice nadaní a schopní. Ale jen někteří z nich dosáhli svých osobních cílů, očekávaný kariérní postup a skutečný úspěch. Proč je tomu tak, v čem jsou lepší? Spolupracoval jsem se skvělými firmami z různých segmentů trhu, s malými subdodavateli i velkými korporacemi. Všechny zažily dobré i špatné časy, ale jen některé jsou pořád na vrcholu. Jak je to možné, čím se odlišují?

V popředí se drží ty firmy, které jsou schopné odlišit se zejména svou adaptabilitou na změnu tržních podmínek a schopností udržet si a neustále mít své lidi motivované. Svůj úspěch nestavějí jen na markertingu, ale na kvalitě a silné vizi. Jejich firemní kultura je zdrojem nadšení, flexibility a kreativity. Manažeři, kteří jsou pořád na vrcholu se odlišují od těch méně úspěšných nejen svým přístupem ke každodenním výzvám, ale hlavně neoblomnou vírou v naplnění svých cílů. Investují do svého osobního a profesionálního růstu a rozvoje svých zaměstnanců. Nekompromisně si udržují svoji osobní integritu a stejně tvrdě na sobě pracují. Zásadně neakceptují průměrné a slabé výkony od sebe a ani od svého okolí.

Proč by jste měli se mnou spolupracovat?

Díky mému koučingu si osvojíte základní principy, jak efektivně pracovat a být se sebou spokojeni. Absorbujete nové sebemotivační praktiky, které Vás kromě Vašeho úsilí nebudou nic stát. Zjistíte, jaké jsou bariéry Vašeho kariérního postupu a jak je odstranit. Pomohu Vám vytvořit si představu své budoucnosti a vymezit vysoké, ale reálné cíle. Najdete si nejvhodnější cestu a prostředky, jak se vyrovnat s problémy a naučíte se na tom stavět svou budoucnost. Vytvoříte si vlastní struktury a sítě podporující Vaše snažení. Stanete se tou změnou, o níž usilujete!

Mé semináře a přednášky Vám pomohou na cestě k dosažení manažerského úspěchu. Zjistíte, jak udělat Vaši firmu adaptabilnější na změny a jak si v ní udržet klíčové lidi. Naučíte se pracovat lépe se svým časem, správně delegovat a tím maximálně využít svého potenciálu a schopností Vašich lidí. Dokážete rychle rozpoznat typologii lidí kolem Vás a najít jejich motivační katalyzátory. Při výběru nových lidí do firmy budete schopni rozeznat, jestli se ztotožní s firemní kulturou a jsou schopni splnit Vaše očekávání.

Executive workshopy a semináře Vám pomohou nejen analyzovat a rozpoznat atributy Vaší firemní kultury a současné stadium vývoje Vaší firmy, ale hlavně připravit se na změny, které Vás očekávají. Pochopíte, kde jsou bariéry dalšího růstu Vaší společnosti a budete schopni ji dostat do stavu, který podporuje naplnění vizí a cílů. Obsah je připraven výhradně dle poptávky top manažmentu, nebo majitelů.

Firemní školení jsou vhodná pro Talent Programy, Manažerská školení, Retention programy, či rozvoj firmy po ukončení fúzí nebo akvizicí. Pomohou Vám při implementaci zásadních změn ve struktuře firmy, nebo zavedení nové firemní kultury. Reagují a řeší konkrétní výzvy s rozvojem lidí. Pomohou Vám najít lídry hodící se do Vaší společnosti.

Přeji Vám všem úspěch a těším se na setkání s Vámi.

Milan Prypoń