Workshopy

Máte pocit, že Váš manažerský tým:

  1. ztrácí motivaci a akceschopnost?
  2. …má problémy s rozhodováním?
  3. …potřebuje změnit manažery v lídry?
  4. …se ztrácí ve viru korporátní byrokracie a administrativy?
  5. …není schopen udržet klíčové lidi?
  6. …potřebuje připravit talentované nástupce?
  7. …není připraven kultivovat firemní kulturu?
  8. …není připraven na změny (trhu, vnitřní reorganizace, chování konkurence)?

Mé workshopy Vám pomohou na základě mé osobní mnohaleté manažerské praxe analyzovat a objasnit skutečný zdroj Vašich problémů a následně zainteresovat a motivovat manažery, kteří je budou řešit. Před uskutečněním samotné akce je realizováno setkání se zadavatelem, na kterém se analyzuje problém, resp. současný stav a očekávaný stav v budoucnu. To podstatně zefektivní a zintenzivní samotný workshop a Vy dostáváte jen to, co jste skutečně potřebovaly.

V spolupráci s klientem se navrhne vhodný počet a profil účastníků a vyspecifikuje se program, nosné témy workshopu a případné další potřeby a očekávání. Výstupem workshopu zpravidla bývá akční plán s určenými odpovědnými osobami za jeho naplnění a termíny realizace. Po uplynutí 6–12 měsíců se doporučeje uspořádání setkání se zadavatelem za účelem „rekapitulace a progresu“, kde se vyhodnotí plnění akčného plánu, dosažené výsledky a případně se připraví další korekční plán na následující období. Tímto zpúsobem je zaručena kontinuita a zvýšena důvěra účastníků a vedení, že dojde k očekávanému zlepšení, nebo pozitivní změně.

Výhodou je také, že se nemusíte přizpůsobovat termínům dodavatele, protože délka, datum a místo konání akce je určen vzhledem k požadavkům a možnostem klienta.